Staatilise analüsaatori Goblinti regioonianalüüsi täiendamine aja partitsioneerimisega happens-before teabe alusel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Seadmedraiverite ehk ohjurite paralleelne olemus muudab\n\rnendest vigade leidmise inimese jaoks väga keeruliseks. Staatiline analüsaator\n\rGoblint üritab automaatselt verifitseerida, et ohjuris puuduvad andmejooksud.\n\rSealjuures on suureks väljakutseks analüüsi täpsus. Käesolev töö arendab edasi\n\rGoblinti regioonianalüüsi, mis võimaldab arvesse võtta valdkonnale eriomaseid\n\rhappens-before tagatisi. Väljapakutud täienduse implementeerimise ning\n\rmuudatuste mõju analüüsimise aluseks on võetud Linuxi ohjurite alamhulk. Me\n\rnäitame, et mainitud edasiarendus suurendab Goblinti täpsust character tüüpi\n\rohjurite analüüsimisel.
The concurrent nature of device drivers makes them notoriously\n\rdifficult to manually debug. Goblint, a static analysis framework tries to\n\rautomatically verify the inexistence of data races. The key challenge in doing\n\rthat is the precision of the analysis. This paper proposes an enhancement to the region analysis of Goblint to incorporate domain-specific happens-before\n\rguarantees. The proposed addition is implemented and evaluated on the Goblint benchmark suite. We show that the given enhancement increases the precision of Goblint when analysing character drivers.

Description

Keywords

Citation