Euroopa keeleoskuse uuring 2011 - Saksa ja Inglise keele tulemuste analüüs

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

Abstract

Euroopa keeleoskusuuring (ESLC, ingl k The European Survey on Language Competences) on Euroopa Komisjoni poolt algatatud esimene omataoline rahvusvaheline keeleoskuse uuring. Uuringu elluviimise eesmärgiks on tagada rahvusvaheliselt võrreldavad andmed võõrkeelte oskuse kohta, jagada häid kogemusi keelte õppimisest, õppemeetoditest ja õppekavadest. Uuring viidi läbi 2011. aastal ning selles osales koos Eestiga 14 Euroopa riiki. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011–2013“.

Description

Keywords

õpetamine, keeleõpe, võõrkeelte oskus, võõrkeeled, keeletestid, Euroopa keeleõppe raamdokument, keeleoskus, inglise keel, saksa keel

Citation

Collections