Tsentraalse tolerantsuse mehhanismid APECED-i rotimudelis

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tüümus on immuunsüsteemi üks olulisemaid organeid, kus pannakse alus tsentraalsele tolerantsusele. Tsentraalse tolerantsuse tekkimises üks kõige olulisemaid molekule on tüümuse epiteelis ekspresseeruv autoimmuunregulaator (autoimmune regulator, Aire), mille puudulikkusest tekib raske autoimmuunhaigus APECED (autoimmuunne polüendokrinopaatia-kandidoosektodermaalne düstroofia, autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy). Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida Aire puudulikus rotimudelis tsentraalse tolerantsuse häirest tekkivat autoimmuunfenotüüpi ning Aire rolli tsentraalse tolerantsuse tekkes. Uurimistöös kinnitati, et Aire puudulikud rotid on APECED-i sarnase fenotüübiga; leiti, et roti põletikulise süljenäärme autoimmuunfenotüüp sarnaneb hiire autoimmuunfenotüübiga ja tüümuses puuduvad B-raku agregaadid. Tsentraalse tolerantsuse kujunemise uurimisel leiti, et Aire puudulikus rotis pole tüümuse epiteelirakkude diferentseerumine ja kemokiinide ekspressioon vastupidiselt hiirele häiritud. Uurimistöös kinnitati, et Aire reguleerib rotimudelis koespetsiifiliste valkude ekspressiooni sarnaselt hiiremudelis ning rotis on regulatoorsete T-rakkude (regulatory T-cell, Treg) diferentseerumine samamoodi nagu Aire KO hiires häiritud. Uurimistöös jõuti lõppjäreldusele, et Aire puudulikkusest tingitud häire tsentraalses tolerantsuses on põhjustatud tõenäoliselt defektsest koespetsiifiliste valkude ekspressioonist ja/või Treg-ide diferentseerumisest.

Description

Keywords

Aire, APECED, tsentraalne tolerantsus, tüümus, tüümuse epiteel

Citation