Loovuse arendamise võimalused muusikakoolide vanema astme eriala- ja ansamblitundides

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva magistritöö aineks on loovust arendavate tegevuste uurimine muusikakooli põhipillija ansamblitundides. Laste loovuse arendamise vajalikkusest koolikeskkonnas on palju kõneldud, kunstiained ning nende hulgas muusikaõpetus kannavad loovuse arendamise seisukohalt olulist rolli. Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid loovuse arendamise võimalusi kasutavad Eesti muusikakoolide õpetajad vanema astme põhipilli-, ja ansamblitundides ning milline on õpetajate valmisolek arendada lastes loovust.

Description

Keywords

magistritööd, muusikaõpetus, muusikapedagoogika, loovus, muusikakoolid, pilliõpetus, ansamblimäng, õppekavad

Citation