Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvutakse regressioonmudeli diagnostika selle osaga, mida on võimalik sooritada läbi graafikute. Lisaks selgitatakse, mida täpsemalt saab ja ei saa graafikutest järeldada. Tuuakse graafikute näiteid kirjandusest. Töö teises osas antakse ülevaade R-i paketis „car“ olevate võimalustega sooritada regressiooni diagnostikat: tutvutakse paketis olevate funktsioonide, nende parameetrite ja rakendustega, kasutades andmestikke, mis leiduvad paketis „car“. Antakse hinnang funktsioonide efektiivsusele ja sooritatakse esimeses osas tutvustatud metoodika abil graafiku analüüs.

Description

Keywords

regressioonanalüüs, graafilised meetodid, R (programmeerimiskeel), regression analysis, graphical methods, R (programming language)

Citation