Olmejäätmete põletamisel tekkiva koldetuha ja sinisavi segu kasutamine poolläbilaskvas kattes AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse olmejäätmete ladestusala (Tallinna prügila) näitel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool