I kooliastme õpetajate kirjeldused digivahendite kasutamisest õppetöös ning õpetajate arvamused digivahendite mõjust õpilaste digipädevusele Tamsalu Gümnaasiumi näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool