Mõõtemääramatus raua määramisel UV-Vis fotomeetrilise ja FAAS meetodiga

Date

2007-05-22T08:55:07Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Töö eesmärgiks oli hinnata mõõtemääramatust raua määramisel kahe erineva meetodiga – UV-Vis fotomeetria (UV-Vis) ja leek-aatomabsorptsioon spektromeetria (FAAS) – kasutades mudelipõhist lähenemist ning võrrelda meetodeid erinevate määramatuse allikate seisukohast. Leiti, et mõlemad meetodid on raua jaoks selektiivsed, segavaid mõjusid teiste maatriksikomponentide tõttu ei leitud. Mõlema meetodi korral osutus suurimaks määramatuseallikaks kalibratsioonifunktsiooni mittelineaarsusest tulenev määramatus (41% ja 31% standardmääramatusest vastavalt UV-Vis ja FAAS analüüsi jaoks). Sellise tulemuse põhjal on mittelineaarsusest tingitud määramatuse arvesse võtmine mõõtemääramatuse hindamise juures põhjendatud isegi UV-Vis meetodi jaoks, mida peetakse üldiselt kõrge lineaarsusega meetodiks. Mittelineaarsuse panusele järgneb FAAS meetodi korral instrumendi triiv (25%) ja UV-Vis analüüsi korral proovi lahuste pipeteeritud ruumaladest põhjustatud määramatus (31%). Massi mõõtmisest ja mõõtkolbide ruumaladest tulenev määramatus on tühine.

Description

Keywords

Mõõtemääramatus; matemaatiline mudel; UV-Vis fotomeetria; FAAS; raua määramine, Uncertainty; mathematical model; UV-Vis Photometry; FAAS; Determination of Iron

Citation