Majandusalase suhtluspädevuse kujundamise võimalusi õpikus " Turumajandus pro et contra "

Date

1998

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool