Kõrg- ja madalsageduslike piltide tajukorrelaadid, mõõdetuna EEG-ga

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida kujutiste kõrgetele ruumilistele sagedusele ja madalatele ruumilistele sagedusetele tugineva teadvustamise dünaamikat ajas. Selleks esitati katseisikutele kahest erineva kategooria kujutisest koosnevaid hübriidpilte, kusjuures üks kujutis sisaldas kõrgsageduslikku ja teine kujutis madalsageduslikku informatsiooni. Katseisiku ülesandeks oli vastata, millist kategooriat ta nägi. Samal ajal kui katseisikud ülesannet lahendasid, mõõdeti nende ajutegevust EEG abil. EEG-signaali generaatorite topograafias olid erinevused hübriidpiltide madal- ja kõrgsageduslike kujutiste teadvustamise võrdlemisel ajalõigus 124-143 ms pärast hübriidpildi esitamist. EEG-aktiivsuse topograafiad erinevate kategooriate võrdlustes olid erinevad ajavahemikes 170 – 341 ms pärast hübriidpildi esitamist. Antud tulemuste põhjal võib oletada, et 124-143 ms pärast hübriidpildi esitamist on kriitiline ajahetk visuaalses töötluses, mil otsustub, kas teadvustatakse kõrg- või madalsageduslikku kujutist. Sellele protsessile järgnevad kategooriaspetsiifilised efektid.

Description

Keywords

Citation