Risk factors of binge eating and overeating – towards an integrated model

Date

2020-05-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli kogemuse väljavõtte meetodi abil uurida liigsöömise ja ülesöömise riskitegureid, ning laiendada teadmisi meeste söömiskäitumisest. Liigsöömine ja ülesöömine on häirunud söömiskäitumise ilmingud, mis suurendavad ülekaalulisuse ja söömishäirete riski. Liigsöömine hõlmab tavapärasest suurema toidukoguse söömist, millega kaasneb kontrollikadu söömise üle. Ülesöömine kätkeb endas tavapärasest suurema toidukoguse söömist ilma kontrollikao tundeta. Uuringus leidsime, et ülesöömist esines ligi pooltel ning liigsöömist peaaegu veerandil osalejatest uuringuperioodi jooksul. Uuringutulemustest nähtus, et nii emotsiooniregulatsiooni raskused, st piiratud oskused tugevate tunnetega toimetulekul, kui tung söömist piirata ennustavad liigsöömist. Emotsiooniregulatsiooni raskuste roll oli seejuures meeste ja naiste seas erinev. Meestel vahendasid emotsiooniregulatsiooni raskused negatiivse afekti mõju liigsöömisele. Naiste seas oli emotsiooniregulatsiooni raskustel modereeriv mõju, st emotsiooniregulatsiooni raskused koosmõjus negatiivse afektiga ennustasid liigsöömist. Lisaks ennustasid liigsöömist integreeritud mudelis negatiivne afekt, negatiivse afekti kõikumine, hõivatus välimusest ja kehakaalust ning neurootilisus. Seejuures ülesöömist antud tegurid ei ennustanud. Käesoleva doktoritöö tulemusi saab kasutada paremate ennetusprogrammide väljatöötamiseks. Emotsioonidega toimetulekuoskuste õpetamine ning söömise piiramise käsitlemine on olulised liigsöömise ennetamise võimalused
This doctoral thesis aimed to assess risk factors of binge eating and overeating using experience sampling method, in addition to expand current knowledge about eating behavior among men. Overeating and binge eating as aspects of disordered eating behavior increase the risk of overweight and eating disorders. Binge eating comprises eating a large amount of food and experiencing loss of control during eating, while overeating comprises eating a large amount of food without the experience of loss of control. We found that nearly half of the participants experienced overeating and around quarter of participants experienced binge eating during the study period. Our research showed that emotion regulation difficulties, i.e. the inability to reduce the intensity of one’s negative emotions, and the need to restrain one’s eating are both associated with binge eating. However, the role of emotion regulation difficulties was somewhat different in men and women. Among men, difficulties in emotion regulation mediated the effect of negative affect on binge eating, meaning that the association between negative affect and binge eating is partly due to emotion regulation difficulties. While among women emotion regulation difficulties had a moderating effect, i.e. the interaction between emotion regulation difficulties and negative affect predicted binge eating. Negative affect, fluctuations in negative affect, preoccupation with one’s body image and bodyweight and neuroticism also predicted binge eating in an integrated model. However, overeating was not associated with these aspects. The results of this doctoral thesis could be used for designing better prevention strategies. For instance, teaching adaptive ways to alleviate strong negative emotions as well as addressing dietary restraint could help in preventing binge eating.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publiktsioone

Keywords

feeding behavior, binge-eating disorder, appetite disorders, risk factors

Citation