Kao kompenseerimine mittejuhusliku vastamise korral latentse tunnuse abil

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Mittevastamist esineb peaaegu igas uuringus ning see võib põhjustada nihkeid hinnangutes. Tavaliselt on mittevastamine juhuslik ning leidub lisainformatsiooni valimi objektide kohta. Sel juhul saab andmete kadu kompenseerida omitus- või kaalumismeetoditega. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on aga välja selgitada, kuidas kompenseerida mittejuhuslikku mittevastamist jälgides vaid inimeste üldist vastamise mustrit olukorras, kus puudub lisainformatsioon. Selleks kasutatakse latentseid tunnuseid, mis iseloomustavad objektide tahet vastata uuringu küsimustele. Simuleerimisülesandes demonstreeritakse latentsete tunnuste abil üldkogumi kogusumma hindamist ja võrreldakse erinevaid hinnanguid omavahel.

Description

Keywords

valikuuringud, puuduvad andmed, sample surveys, missing data

Citation