Soolise palgalõhe seosed Eestis alaealiste laste olemasolu ja arvuga

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida soolise palgalõhe seoseid laste olemasoluga Eestis. Töö üldiste tulemustena selgus: • Mehed teenivad naistest keskmiselt 32% enam; • Lastega naised teenivad 35% vähem, kui lastega mehed; • Lastega naised teenivad 12% vähem, kui lastetud naised; • Mehed teenivad aastas lisatasusid 65% rohkem, kui naised; • Enim preemiaid/ lisatasusid teenivad lastetud mehed ja naised; • Meeste palk tõuseb laste arvu suurenedes, naiste palk aga näitab vähenemise tendentsi: nelja lapse isad teenivad 8% rohkem, kui ühe lapse isad; nelja lapse emad teenivad 20% vähem, kui ühe lapse emad; • Madalal haridustasemel ja ka keskharidusel on palgale negatiivne mõju, naistel enam, kui meestel; • Laste arvul on meeste jaoks palgale positiivne mõju, naiste jaoks aga negatiivne mõju; • Vanusel on palgale negatiivne mõju ning seda nii meeste kui naiste jaoks; • Partneriga koos elamine omab palgale positiivset mõju nii meeste kui naiste jaoks; • Erasektoris töötamine on vaid meeste jaoks palgale positiivse mõjuga .

Description

Keywords

Citation