Korduste arvu hindamine tsentromeeris

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Inimese genoomis on piirkondi, mis sisaldavad korduseid. Üheks palju korduseid sisaldavaks piirkonnaks on tsentromeer - koht, kust saab alguse DNA replikatsioon rakkude jagunemise korral. Bakalaureusetöös keskendutakse tsentromeeri piirkonnas esinevate korduste arvule. Töös uuritakse kolme (erinevatel kromosoomidel paiknevat) korduvat motiivi ja kirjeldatakse nende kolme korduva motiivi korduste arvu jaotust Eestis. Tutvustatakse statistilisi meetodeid korduste arvu hindamiseks; segujaotusel põhinevaid mudeleid korduste arvu jaotuse kirjeldamiseks ja uuritakse kui palju korduste arvu variante võiks Eestis esineda.

Description

Keywords

k-meer, lugem, kordused, järgmise põlvkonna sekveneerimine, suurima tõepära hinnang, tõepärasuhte test, segujaotus, k-mer, read, repeats, next generation sequencing, maximum likelihood method, likelihood ratio test, mixture distribution

Citation