Kant- ja lassoregressioon ning nende rakendamine müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada kant- ja lassoregressiooni ning rakendada logistilist regulariseeritud regressiooni müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel. Töö esimeses osas antakse ülevaade lineaarsest regressioonist, lineaarsest kant- ja lassoregressioonist, nende omadustest ning tavalisest ja regulariseeritud logistilisest regressioonist. Töö teises osas konstrueeritakse müügiskoor, mille põhjal on võimalik prognoosida, kui suure tõenäosusega võiks mingist ettevõttest saada uus klient.

Description

Keywords

kantregressioon, lassoregressioon, ristvalideerimine, ridge regression, lasso regression, cross-validation

Citation