Vive hodie, cras vivere serum est: humanistlik-kristlik haridustraditsioon ja Riia pastori Adam Andreae reisialbum (1696–1702)

Date

2011-07-04

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väitekiri käsitleb Adam Andreae reisialbumit ja sealseid sissekandeid Euroopa reisialbumitraditsiooni kontekstis. Keskendutud on albumi kultuuri- ja kirjandusloolisele analüüsile, selgitamaks välja, kas ja kuidas mõjutasid humanistlik-kristlik haridustraditsioon, ajalooline situatsioon jne siinseid sissekandeid. Euroopa kontekstis on Andreae album tüüpiline ja samas eripalgeline humanistlik-kristlik reisialbum, kus peegelduvad nii varasem traditsioon kui ka uuemad suundumused. Ehkki Andreae pidas oma albumit studiosus’ena, ei ole tegemist tüüpilise tudengialbumiga, pigem on see kolleegialbum. Sissekannete teemade ja tonaalsuse ning sissekandetekstide lähtekohtade, aga ka vaheallikate põhjal on see ühelt poolt tüüpiline humanistlik, teisalt tüüpiline teoloogi album. Traditsiooniliste joonte kõrval peegelduvad siin juba selgelt ühiskondlikus, haridus-, kultuuri- ja vaimuelus alanud muutused ning nendega kaasnenud mõtteviisimuutus, mis viisid uusaegse, valgustusühiskonna tekkeni. Ka mõned moevoolud leidsid tee Andreae albumisse, olgu keele- või tsitaadivaliku osas. Oma tonaalsuselt on see väga tugevate eetilis-moraalsete joontega teoloogiline reisialbum. Lisaks võib seda vaadelda Andreae isikliku florilegium’ina.
The thesis discusses Adam Andreae’s album amicorum and its entries in the context of European tradition of alba amicorum. It focuses on cultural-historical and literary-historical analysis of the album, with the aim of establishing whether and in which ways Humanistic-Christian educational tradition, historical circumstances etc have influenced entries in it. In European context, Andreae’s collection is a typical yet peculiar Humanistic-Christian album amicorum, which reflects both earlier tradition and new tendencies. Although Andreae was a studiosus when he kept the album, we are dealing with a collegial rather than a typical student album. The topics and tonality of the entries, their textual sources but also intermediaries make it a typical Humanistic album on the one hand and a typical album of a theologian on the other. Beside traditional features one can already see reflections of ongoing changes in social, educational, cultural and intellectual life, together with a changing mentality, that led to the birth of Modern Age Enlightenment society. Some latest fashions also found their way to Andreae’s album, with respect to the choice of both language and citations. In its tonality, it is a theological album amicorum with strong ethical tendencies. In addition, it can be considered as Andreae’s personal florilegium.

Description

Keywords

dissertatsioonid, Andreae, Adam, vaimulikud, pastorid, teoloogid, humanism, reisialbumid (album amicorum), mentaliteediajalugu, teoloogia, 18. saj., kultuuriajalugu, kirjandusajalugu, saksa, , clergymen, pastors, theologians, humanism, travel accounts, albums, theology, 18th century, cultural history, history of literature, German, history of mentality

Citation