X-band synthetic aperture radar applications for environmental monitoring

Date

2014-01-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tehisava-radar on lennukitel ja satelliitidel kasutatav maa- ja veepinna kaugseire instrument. Tehisava-radarid töötavad raadio- ja mikrolainete piirkonnas lainepikkustel 1 m kuni 3 cm ning on tundlikud uuritavate objektide struktuurile ja elektrilistele omadustele. Käesolevas doktoritöös on uuritud X-laineala tehisava-radari rakendusi üleujutuste kaardistamiseks metsas ja rohumaade parameetrite tuvastamisel. 2010 aasta kevadel läbi viidud katsed kinnitasid X-laineala sobivust üleujutuste kaardistamiseks parasvöötmelises Põhja-Euroopa metsas raagus aastaajal. Varem arvati, et X-laineala metsa läbitavus pole piisav vee tuvastamiseks võrastiku all. Mõõdeti ka X-laineala HH-VV polarimeetrilise kanali eelist HH kanali ees üleujutuste tuvastamisel. Leiti, et HH-VV kanal pakub 0,2 kuni 1,6 dB kõrgemat üleujutatud ja üleujutamata metsa eristamist tagasihajumise järgi kui HH kanal. 2011 suvel Matsalu rohumaadel läbi viidud katsed näitasid X-laineala tehisava-radarite sobivust värskelt niidetud alade tuvastamisel. Värskelt niidetud ja koristamata heinaga rohumaadel ilmnes iseäralik dominantse alfa parameetri kasv 10 kraadilt 25 kraadini.
Synthetic Aperture Radar (SAR) is a land and water surface remote sensing instrument typically used on aeroplanes and satellites. SARs work in radio and microwave spectral regions with wavelengths from 1 m to 3 cm and are sensitive to sensed objects structure and electrical properties. In the current thesis X-band SAR applications for flood mapping in forest and grassland parameters retrieval are tested. The tests done during spring 2010 have proven X-band SAR suitability for flood detection in Northern European temperate forest during leaf-off season. Before this work it was commonly believed that X-band SAR forest penetration is not enough to detect water under forest canopy. The improvement of using HH-VV polarimetric channel over conventional HH for flood detection in forest was measured. HH-VV channel provided 0.2 to 1.6 dB higher flooded vs non-flooded forest backscatter based distinction than conventional HH channel. In grasslands X-band SAR was able to reveal the areas with freshly cut uncollected grass according to the tests carried out in Matsalu grasslands in summer 2011. The regions with freshly cut uncollected grass corresponded to dominant alpha parameter of about 25 degrees, whereas for other grassland states the same parameter was around 10 degrees.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

keskkonnaseire, kaugseire, radarid, environment monitoring, remote sensing, radars

Citation