Vähihaiguse üle elanud ja prognosis pessima vähihaigete subjektiivne heaolu ning personaalsed väärtused

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Vähihaigusest on kogu maailmas, kaasaarvatud Eestis, saanud tervishoiusüsteemis kasvav probleem ning suremus selle haiguse tagajärjel vaatamata kõrgenenud elulemusele, pidevalt kasvab. Käesolevas uurimustöös käsitletud haigus toob kaasa muutusi haigestunud inimese erinevates psühholoogilistes seisundites nagu afektiivsuse avaldumine, subjektiivne heaolu ja personaalsed väärtused. Käesoleva töö autori eesmärk oli eelpoolmainitud seisundeid prognosis pessima vähihaigete ja vähihaiguse üle elanud patsientide vahel võrrelda ning selgitada välja, kui palju erinevad personaalse arenguga seotud väärtused vähihaiguse üle elanud patsientide ja vähihaigust mittepõdenud isikute vahel. Tulemused näitasid, et prognosis pessima vähihaiged patsiendid kogesid vähihaiguse üle elanud patsientidega võrreldes rohkem negatiivseid afekte, kuid üllatuslikult positiivne afektiivsus vähihaiguse üle elanud patsientide ja negatiivne afektiivsus prognosis pessima vähihaigete subjektiivset heaolu oluliselt ei mõjutanud. Personaalsete väärtuste osas hindasid prognosis pessima vähihaiged võrreldes vähihaiguse üle elanud patsientidega olulisemaks Heasoovlikkus- sõltumist. Personaalset arengut väljendavate väärtuste osas võrrelduna vähihaigust mittepõdenud isikutega oli vähihaiguse üle elanud patsientide jaoks tähtsaim Kõikehaaravus – loodus.

Description

Keywords

vähihaigus, afektiivsus, subjektiivne heaolu, personaalsed väärtused, cancer, affectivity, subjective well-being, personal values

Citation