CACNA1C geeni rs1006737 polümorfismi efekt ärevus- ja meeleoluhäiretele longituudses populatsioonipõhises valimis

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev uurimistöö käsitleb CACNA1C geeni rs1006737 polümorfismi efekti ärevus- ja meeleoluhäiretele longituudses populatsioonipõhises valimis. Uuring põhineb Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Terviseuuringu (ELIKTU) raames kogutud andmetel, mille valimi suurus on n = 1238. See on Euroopa Noorte südameuuringu (1998/99) esialgne Eesti valim, mis hiljem jätkus longituuduuringuna ELIKTU. Antud uurimistöös kasutatakse genotüübiandmeid ning infot enesekohastest küsimustikest ja kliinilistest intervjuudest. Lähtuvalt varasematest tulemustest uurisin, kas inimestel, kellel on CACNA1C rs1006737 A-alleel, on teismeeas kõrgem depressiivsuse ja ärevuse tase, kas nooreks täiskasvanueaks on CACNA1C rs1006737 A-alleeli omavatel inimestel suurem risk haigestuda ärevus- ja meeleoluhäiretesse ning, kas lapseeas on antud genotüübi mõju väiksem kui täiskasvanueas. Töös selgus, et genotüübil mõju ei olnud ja ükski hüpotees paika ei pidanud. Leidsin aga, et aja mõju on olemas. Tulemused näitasid, et vanuse kasvades seisundiärevus ja püsiärevus langevad. Vanuse kasvades väheneb ka depressiivsus.

Description

Keywords

ärevushäired, meeleoluhäired, depressiivsus, CACNA1C rs1006737, anxiety disorder, mood disorder, depression, CACNA1C rs1006737

Citation