TCF7L2 geeni polümorfism rs7903146 ja gestatsioonidiabeet

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Gestatsioonidiabeet on süsivesikute ainevahetuse häire, mis tekib ainult raseduse käigus. TCF7L2 on valku kodeeriv geen, mis on peamiselt seotud β-rakkude proliferatsiooni ja proinsuliini sünteesi reguleerimisega. TCF7L2 polümorfismi rs7903146 on kõige rohkem seostatud teist tüübi diabeediga, kuid kuna teist tüüpi diabeet ja gestatsioonidiabeet on patofüsioloogiliselt sarnased, on seda polümorfismi uuritud ka gestatsioonidiabeedi patsientide seas. Selle uurimistöö eesmärgiks oli määrata TCF7L2 polümorfismi rs7903146 genotüübid gestatsioonidiabeedi riskirühma kuuluvatel rasedatel ning analüüsida polümorfismi mõju genotüübiti nii gestatsioonidiabeedi kujunemisele kui ka sellega seotud tulemitele. Uuritavate rühma moodustasid 473 naist, kellest gestatsioonidiabeedi diagnoosiga oli 181. Tulemustest selgus, et TCF7L2 riskigenotüüp T/T polnud seotud gestatsioonidiabeedi diagnoosi, veresuhkru ega C-peptiidi väärtustega, kuid suurendas insuliinravi vajaduse šanssi raseduse lõpus.

Description

Keywords

gestatsioonidiabeet, polümorfism, TCF7L2, rs7903146

Citation