Derivatization reagents used in negative mode electrospray LC-MS

Date

2023-07-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Aminohapete jahtimine! Kas olete kunagi mõelnud, et aminohapped ei esine mitte ainult valkude koostises? Oma uurimistöös otsin vabu aminohappeid, mida võib leida erinevatest jookidest, nagu tomatimahl, arbuusimahl ja kali. Võite küsida, miks me peame teadma vabade aminohapete kohta? Aga sellepärast, et need võivad mõjutada meie toidu maitset, anda tõendeid toiduaine geograafilise päritolu kohta või isegi olla tõendiks teatud toodete autentsuse kohta. Aminohapped on väga erilised molekulid, kuna need sisaldavad samas molekulis nii aluselist aminorühma kui ka happelist karboksüülrühma. Seetõttu on neid üsna keeruline analüüsida, ja need tuleb neid muundada, või nagu me ütleme, need tuleb "derivatiseerida". Selle transformatsiooni tulemusena saadakse aminohapete derivaadid. Neid uusi molekule on erinevate tehnikatega lihtsam tuvastada. Oma uurimistöös kasutan peamiselt vedelikkromatograafiat massispektromeetrilise detekteerimisega negatiivse ionisatsiooni režiimis. Vedelikkromatograafia aitab eraldada aminohapete derivaate prooviks oleva joogi teistest komponentidest, massispektromeetria aga ioniseerib derivaadid negatiivses režiimis. See tähendab, et tuvastatakse negatiivselt laetud ioone, mis tagab, et analüüsin tegelikult aminohapete derivaate ja mitte mingeid muid ühendeid! Võrreldes positiivse ionisatsiooni režiimiga mõjutavad proovide endi põhjustatud maatriksiefektid negatiivse ionisatsiooni režiimis saadud tulemusi vähem. Kokkuvõttes võimaldab minu töö saada aminohapete analüüsil usaldusväärsemaid tulemusi kui on seni võimalik olnud.
Hunting amino acids! Have you ever thought that amino acids are present not only as part of proteins? In my research I look for free amino acids that can be found in different beverages, I analyzed beers, tomato juice, watermelon juice and kali! You may wonder why we need to know about free amino acids? Well, they can influence the flavor of our food, provide evidence of geographical origin, or even serve as a proof of authenticity of certain products. Amino acids are very special molecules because they contain an amino group, which is basic, as well as a carboxylic acid group, which is acidic, in the same molecule, therefore it’s quite tricky to analyze them, that’s why they have to be transformed, or as we say, they have to be “derivatized”. Once this transformation was carried out, we have amino acid derivatives. These new molecules can be detected more easily with different techniques, in my research I use liquid chromatography coupled with mass spectrometry in negative ionization mode mainly. Liquid chromatography separates the mixture of amino acid derivatives from other components in the beverages while mass spectrometry ionizes the derivatives in negative mode, meaning that negatively charged ions are detected, this ensures that amino acid derivatives are actually analyzed and no other compounds! Compared to positive ionization mode, negative ionization mode is less influenced by the matrix effects caused by other components of the sample. In conclusion, my work enables to analyze amino acids in complex samples more reliably than has been possible in the past.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

reagents, derivatization, amino acids, electrospray ionization

Citation