Teadmine, moraal ja religioon Michel de Montaigne'i essees "Apoloogia Raimond Sebond'ile"

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö „Teadmine, moraal ja religioon Michel de Montaigne’i essees „Apoloogia Raimond Sebond’ile ““ on filosoofia ajaloo alane 1 ja selle eesmärk on avada Michel de Montaigne’i mõtlemist selle mitmekesisuses ja vastuolulisuses. Esiteks lahkan ma Montaigne’i peateosega Esseed (1588) seotud tõlgenduste paljusust, millest sõltub hinnang ka esseele „Apoloogia”. Kokkuvõttes näitan, kuidas hoolimata harjumuspärasest vastandavast interpretatsioonist on tegu peatükiga, mis on kooskõlas Esseede tervikuga. Teiseks analüüsin ma antud esseed, lähenedes selle filosoofilistele ideedele nii epistemoloogia, religiooni kui moraali aspektist. Esitlen oma nägemuse sellest, kuidas teadmine ja religioon moodustavad Montaigne’i jaoks kooskõlalise terviku, kus vastupidiselt käibearusaamale ei ole oluline kõikehõlmav skeptiline kahtlus, vaid inimesest ja Jumalast lähtuva moraalifilosoofia elluviimine ebakindlas maailmas.

Description

Keywords

Montaigne, Michel de, esseed, moraalifilosoofia

Citation