Vajadusuuring "Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes"

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Turu-uuringute AS viis aprillis-mais 2009.a. läbi vajadusuuringu “Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes”. Samalaadne uuring toimus ka 2004.a. uuringufirma Faktum vahendusel. Tänavuses uuringus kasutatud ankeetidesse on sisse viidud mõningaid muudatusi, et kaasajastada neid vastavalt tänastele oludele.

Description

Keywords

koolijuhtimine, eesti keel kui teine keel, küsitlusuuringud, õpetajad, kutseõpe, eesti keel, keeleoskus, keeleõpe

Citation

Collections