E. coli recG geeni komplementeerimine S. cerevisiae IRC3 geeniga

Date

2017-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Pärmide mitokondrites leiduv helikaas Irc3 on hädavajalik raku hingamiseks, seega ka mitokondriaalse DNA stabiilsuse säilitamiseks. Irc3 on mitokondriaalne DNA harude migratsiooni ensüüm, mis seob ja harutab lahti Holliday struktuuri- ja replikatsiooni kahvli-laadseid substraate. Valgu aktiivsutse põhjal pakuti välja, et Irc3p võib oma bioloogilises rollis rakus sarnaneda bakteriaalsele RecG helikaasile. Selle töö eesmärk oli uurida S.cerevisiae Irc3p võimet komplementerida bakteriaalse RecG deletsiooni E. coli rakus, edasisteks Irc3p funktsioonide uurimiseks. Tööst selgus, et Irc3p ekspressioon recG deletsiooniga E. coli tüves osaliselt tõstab rakkude elulemust peale UV töötlust ning mitomütsiin C sisaldaval söötmel võrreldes ΔrecG tüvega, kinnitades, et Irc3p on võimeline osaliselt komplementeerida RecG puudumist.

Description

Keywords

Irc3, helikaas, mitokonder, RecG

Citation