Plants’ morphological plasticity and how it affects species diversity in a plant community. A four-year plucking experiment in Laelatu wooded meadow

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Taimed ei saa keskkonnamuutuste eest põgeneda, vaid peavad leidma viise, kuidas võimalikult hästi oma ümbrusega toime tulla. Üheks selliseks viisiks on plastilisus – organismi võime luua erinevates keskkondades just sinna sobiv fenotüüp. Lisaks indiviidi tunnuste muutmisele avaldab plastilisus mõju ka taimede kooseksisteerimisele, kuid mõju suunas jäävad senised uurimistulemused eriarvamustele: võib toimuda nii koosluse liigirikkuse kasv kui ka ühe liigi domineerimine teiste üle. Käesoleva töö eesmärk oli uurida taimede lehtede arvu ja lehe eripinna (SLA) plastilisuse mõju liigirikkusele. Töö kaks hüpoteesi – 1) suurem SLA plastilisus vähendab koosluse liigirikkust; 2) suurem lehtede arvu plastilisus suurendab koosluse liigirikkust – ei leidnud tõestust. Oluline koosmõju ilmnes ruudu biomassi ja liigirikkuse vahel, aga plastilisuse mõju liigirikkusele veel avalduda ei ole jõudnud. Plants cannot escape changing environmental conditions but must find ways to cope with them. One can be plasticity – the ability to produce the best-fitting phenotype for all environments. In addition to benefiting individuals, plasticity can affect plant coexistence, however, the scientific findings disagree about the direction of the impact: whether plasticity promotes species richness or impedes it with the appearance of dominants. The purpose of this thesis was to study the influence of leaf number and specific leaf area plasticity (SLA) on species richness. Two hypotheses – 1) greater plasticity in SLA decreases species richness; 2) greater plasticity in leaf number increases species richness – did not find proof. Important interaction appeared between the quadrat’s biomass and species richness, but plasticity’s influence on species richness has not yet become evident.

Description

Keywords

Citation