Keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamine

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Käesolev loov-praktiline lõputöö on keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamine Varbla koolis Lääneranna vallas. Keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamisel lähtutakse põhimõttest, et õppimine ja õpetamine peab olema õpilast mitmekülgset arendav ja motiveeriv, peaks looma aktiivse õpikeskkonna ja suurendama koolipere keskkonnateadlikkust. Lõputöö raames teostatud projekt on võimaldanud osaleda kogu koolil keskkonna-alastes ja rohetehnoloogia valdkonna haridusprogrammides. Võtmesõnad: õuesõpe, aktiivõpe, keskkonnateadlikkus, rohetehnoloogia.

Description

Keywords

Citation