Microsoftʼi OneDrive ja Silverlightʼi võrdlus sarnaste tehnoloogiatega

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Töö eesmärgiks on võrrelda kahte Microsoftʼi tehnoloogiat teiste sarnaste tehnoloogiatega. Failide jagamise teenust OneDrive võrreldakse Google Driveʼiga ja Dropboxʼiga ning meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiat Silverlightʼi võrreldakse Adobe Flashʼiga. Failide jagamise teenuseid võrreldakse viie hindamiskriteeriumi alusel ja meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiaid analüüsitakse nelja hindamiskriteeriumi alusel. Failide jagamise teenustest kogus kõige rohkem punkte Google Drive, teiseks jäi OneDrive ja kõige vähem punkte kogus Dropbox. Meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiatest kogus kõige rohkem punkte Adobe Flash.
The aim of this work is to compare two Microsoft technologies with other similar technologies. File sharing service OneDrive is compared to Dropbox and Google Drive and rich Internet applications' creating technology Silverlight is compared with Adobe Flash. File sharing services are compared based on five different criteria and rich Internet applications' making technologies are analyzed on the basis of four criteria. From the file sharing services gained the most points Google Drive, second was OneDrive and Dropbox received the least amount of points. Adobe Flash received the most points of the rich Internet applications' making technologies.

Description

Keywords

Citation