Käiste valmistamine ja kandmine Põhja-Eestis 19. sajandil ning traditsiooniliste võtetega uute Viru-Nigula käiste valmistamine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käiste valmistamine ja kandmine Põhja-Eestis 19. sajandil ning traditsiooniliste võtetega uute Viru-Nigula käiste valmistamine. Uurimustöö eesmärk oli kirjeldada, toetudes erinevatele allikatele, käiste valmistamise ja kandmise traditsioone 19. sajandil ‒ ajal kui need veel valdavalt kasutuses olid. Täpsed kirjeldused ja joonised on tehtud Viru-Nigula Koduloomuuseumi käiste (museaal 175) kohta ning praktilise tööna valmistatud ka kirjeldatud ese. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses kirjeldatakse käiste valmistamise ja kandmise traditsioone. Teises peatükis on välja toodud tõestavad andmed selle kohta, et Viru-Nigula muuseumis olevad käised (museaal 175) on pärit Viru-Nigula kihelkonnast (siiani oli see vaid oletus) ning täpne tehniline kirjeldus. Kolmandas peatükis on kirjeldatud praktilise eseme valmistamist. Töö kirjalikule ja praktilisele osale toetudes on võimalik valmistada uus ese. Praktilise tööna valminud käised jäävad Viru-Nigula Koduloomuuseumi eksponaadiks.

Description

Keywords

üliõpilastööd, rahvarõivad, pluusid, naisterõivad, 19. saj., rõivaste konstrueerimine, Põhja-Eesti, Viru-Nigula

Citation