Histooni H3 mutantide ja yaf9 deletsiooni koosmõju pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasvule

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Yaf9 on pagaripärmis (S. cerevisiae) YEATS-domeeni omav kahe kromatiini-seoselise kompleksi (SWR1-C, NuA4) subühik. Yaf9 pole pärmirakus hädavajalik, kuid selle deletsioon muudab rakud tundlikumaks DNA-d kahjustavate ainete suhtes ning on surmav kombinatsioonis H4K5,8,12R mutandiga. Käesolevas töös uuritakse histooni H3 post-translatsiooniliste modifikatsioonide ja Yaf9 vahelisi seoseid, kasutades nii plasmiidivahetussüsteemi kui ka metüültransferaaside deletsioonitüvesid. Leiti, et H3 metüleeritavate ja atsetüleeritavate lüsiinijääkidega mitmikmutatsioonid yaf9Δ tüves on letaalsed ning H3K23R ja H3K27 mutatsioonid pidurdavad pärmiraku kasvu. H3 metülatsiooniga seotud lüsiinijääkide üksikmutantide puhul ei nähtud samalaadset efekti

Description

Keywords

Yaf9, histoon H3, histoonide post-translatsioonilised modifikatsioonid, Saccharomyces cerevisiae

Citation