Keelehoiakute uuring. Küsitlus 15-74 aastaste elanike seas

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Turu-uuringute AS

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti elanike arvamus eesti keele eelistamise, võõrkeeleõppe, korrektse keelekasutuse tähtsustamise kohta, eesti keele väärtustamise kohta. Uuringu raames küsitleti 1022 inimest. Uuring tõi välja, et elanikkonnas tervikuna väärtustati eesti keelt kõige sagedamini Eesti identiteedi osana, võrreldes eelmise sarnase uuringuga toodi välja, et eesti keele väärtustamine on muutnud veelgi tähtsamaks kui varem ja kõige suurem muutus on toimunud eesti keele väärtustamisel hea hariduse saamise eeldusena. Mitte-eestlaste hoiakud sõltuvad aga sellest, kas eesti keelt kasutatakse iga päev või mitte.

Description

Keywords

keelehoiakud, eesti keel, võõrkeeled Eestis

Citation

Collections