Вариативность новостных текстов билингва (на материале “Актуальной камеры” на эстонском и русском языках)

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö uurib eesti- ja venekeelse ’’Aktuaalse kaamera’’ tekstide varieerumist ning teksti bilingviaalsuse eripärasid. Töö teoreetiline pool käsitleb vene keele eriomadusi Eestis ja välismaal, tõlketeooriat, keele varieerumist, kakskeelsete tekstide mõistet ning mõningaid näiteid nende funktsioonide omadustest. Töö praktiline pool uurib venekeelse massimeedia levikut Eestis, samuti ETV ajalugu ning veidi vaatleb uut venekeelset kanalit ETV+. Antud kanali materjali on kavas rohkem uurida magistritöös. „Aktuaalse kaamera” saated on lindistatud ETV koduleheküljelt, kuna sealses arhiivis on üleval kõikide saadete kordused, mis on võimalik igal ajal järele vaadata. Analüüsi jaoks lindistati 15 eesti- ja 15 venekeelset ’’Aktuaalse kaamera’’ saadet ajavahemikus jaanuar-märts aastal 2015, millest transkribeeriti 13 eesti- ja 13 venekeelset saadet. Saadete valiku puhul oli oluline, et need oleksid võimalikult sarnased ning lindistatud samal päeval. Valiku muutis keerulisemaks fakt, et eestikeelsed uudised ilmusid kolm korda, aga venekeelsed ühe korra päevas.

Description

Keywords

Aktuaalne Kaamera (uudistesaade), kakskeelsus, meedia, Eesti Televisioon

Citation