Õpetajate hinnangud aktiivõppemeetodite kasutamisele digivahendite abil õppetöös ja seda soodustavad ja takistavad tegurid (ühe Eesti kutsehariduskeskuse näitel)

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool