Eesti muinasusund

Date

2009-05-05T13:53:57Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väitekiri käsitleb Eesti esiajaloolise perioodi (9600 eKr – 1200 pKr) erinevaid usundikihistusi. Rõhk on pööratud usundilist tõlgendust lubavate arheoloogiliste allikate esitamisele ning nende alusel tehtavale esiajaloolise religiooni periodiseeringule. Töö baseerub kahel seisukohal – 1) religioon on ajas pidevalt muutuv ja dünaamiline nähtus, 2) mida tuleb uurida lähtuvalt tervikpildist, kuhu on lisaks üksikutele usundifenomenidele haaratud ka majandusviis, sotsiaalsüsteem jmt. Sellistest lähtekohtadest kasvab välja ka töö hüpotees, mille järgi on Eesti muinasusundi näol tegemist akadeemilise abstraktsiooniga ning tervikpilti arvestades võime perioodi jooksul näha niivõrd erinevaid usundivorme, et on põhjendatud rääkida erinevatest religioonidest. Eesti esiajaloolise religiooni puhul võib, mõningate reservatsioonidega, rääkida seitsmest terviklikumast etapist – mesoliitikum (9600–4900 eKr), vara- ja keskneoliitikum (4900–3200 eKr), hilisneoliitikum – vanem pronksiaeg (3200–1100 eKr), noorem pronksiaeg – eelrooma rauaaeg (1100 eKr–50 pKr), rooma rauaaeg (50 – 450 pKr), keskmine rauaaeg (450–800 pKr) ja noorem rauaaeg (800–1220 pKr). Kõik need perioodid on omavahel vähem-rohkem küll seotud, kuid esindavad siiski sisuliselt erinevaid religioonivorme. Current doctoral thesis expands upon different religions of Estonian prehistory (9600 BC – 1200 AD). The emphasis has been put on one hand on presenting of archaeological material which allows us to make interpretations about religion; on the other hand to the periodization of prehistoric religion. The thesis is based on two theoretical positions – 1) religion is an everchanging and dynamic phenomenon, 2) which has to be studied dwelling on entire picture, where in addition to religious phenomena also economy, social system etc has been embraced. From these standpoints the main hypothesis of the dissertation derives, according to which Estonian prehistoric religion is an academic abstraction and within the entire picture we can observe so many different religious forms that it is justified to talk about different religions. In case of Estonian prehistory we can observe, with some reservations, seven more consistent religious phases – Mesolithic (9600–4900 BC), Early and Middle Neolithic (4900–3200 BC), Late Neolithic and Early Bronze Age (3200–1100 BC), Late Bronze Age and Pre-Roman Iron Age (1100 BC – 50 AD), Roman Iron Age (50–450 AD), Middle Iron Age (450–800 AD) and Late Iron Age (800–1220 AD). All of these periods are to some extent connected but present albeit different religions.

Description

Keywords

Religions

Citation