Mulgi-ainelised sõbakirjalised sisustustekstiilid Männiku Metsatallu

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöö „Mulgiainelised sisustustekstiilid Männiku Metsatallu“ probleem on järgmine: kuidas kanda kultuuripärandit sisustustekstiilidesse nii, et säiliks eseme algupärane kultuurilooline väärtus? Lähteülesandeks on „OÜ Männiku Metsatalu“ poolt esitatud tellimus sisustada majutust pakkuv uus hoone mulgiaineliste sisustustekstiilidega. Minu teemast lähtuvalt valmistan ühe kahekohalise toa vooditekid. Lõputöö praktiline eesmärk on rekonstrueerida Helma Praksi mustrikogust kaks sõbakirjalist vooditekki Männiku Metsatalu 2012 aasta juunis valmivasse hoonesse. Aluseks Viljandi Muuseumi kogudes hoiul olev Helma Praksi mustrikogu, milles on 20 tekikatket. Lõputöö on jagatud kaheks osaks. Teoreetiline osa tugineb etnograafilisele ainesele ja koosneb viiest peatükist, milles on lühidalt kirjeldatud Mulgimaa ajaloolist kujunemist, tekkide kirjamist, Viljandi Muuseumi asutamist ja etnograafilises fondis olevate sõbakirjaliste tekkide kogu. Kirjutatud on ka Helma Praksi elust, tema sugulaste ja õpilaste pilgu läbi, sest tema aktiivne seltsitegevus on avaldanud tugevat mõju Viljandimaa käsitööle. Helma Praksi mustrikogu on hoiul Viljandi Muuseumis. Töö teine osa on praktiline ning koosneb läbiviidud uurimuse põhjal kahest sõbakirjalisest tekist, mis on rekonstrueeritud Helma Praksi mustrikogu põhjal.

Description

Keywords

üliõpilastööd, lõputööd, mulgi, etnograafilised allikad, tarbetekstiilid, tekstiilikunst, tekid, kangakudumine, katsenäidised

Citation