Kutseaasta IV etapi seire kokkuvõte 2007/2008

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Algajate õpetajate kutsealase sotsialiseerumise ja professionaalse arengu toetamiseks esimesel tööaastal rakendus 2007/2008 õppeaastal kutseaasta neljandat korda. Kutseaasta seire eesmärk on saada tagasisidet ja tõendusmaterjali arendustegevuseks. Antud seire raames oli eesmärk suuremat tähelepanu pöörata tugiprogrammi kvaliteedile ja nooremõpetajate valmidusele tegeleda eneseanalüüsiga. Seire annab ülevaate algajate õpetajate enesekohastest uskumustest, professionaalsest arengust ja koostööst, õppimisest organisatsioonis ning koostööst mentoriga. Viimane osa analüüsib kutseaasta rakenduslikke aspekte.

Description

Keywords

eneseanalüüs, monitooring, küsitlusuuringud, õpetamine, üldharidus, mentorlus, mentor, nooremõpetaja, õpetajakoolitus, kutseaasta, õpetajad

Citation

Collections