Tartu Riiklik Ülikool : 1960.-1969.a. ilmunud tööde bibliograafia koondregistrid