Koopiaarvu variatsioonide mõju inimese isiksusele

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Koopiaarvu variatsioonid (CNV-d) on genoomis toimunud muutused, kus osa kromosoomi piirkonnast on mitmekordistunud või kopeerimata jäetud. Isiksust saab mõõta Suure Viisiku mudeliga, kus viis põhilist isiksusetunnust on omakorda lahti mõtestatud kuue spetsiifilisema alamtahuga. Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on uurida, kas ja milline seos on CNV ja isiksuse vahel. Selleks võrreldakse geeniproovidest leitud CNV-de sagedusi suure viisku isiksuse testi tulemustega. Analüüsimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Geenivaramu andmeid ning seoste uurimiseks diskreetsete tunnustega regressioonanalüüsi. Töö käigus ei leitud CNV-de ja isiksusetunnuste vahel seoseid.

Description

Keywords

suur viisik, koopiaarvu variatsioonid, the Big Five, copy number variations

Citation