Les marqueurs de la certitude : les adverbes " certainement " et " kindlasti ". Analyse comparative sur la base du corpus parallèle

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kindlust väljendavad markerid: määrsõnad "certainement" ja "kindlasti". Võrdlev analüüs paralleelkorpuse põhjal Töö eesmärgiks on uurida, kas oma algtähenduselt tugevad episteemilised adverbid certainement ja kindlasti on oma kindlusastmes langenud. Selle analüüsimiseks koostasin korpuse Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu paralleelkorpuse põhjal (ESTFRA). Korpus koosneb 450 lausest (241 eesti-prantsuse ja 209 prantsuse-eesti suunal), mis pärinevad nii ilu- kui mitte-ilukirjandusest. Töö on jaotatud kaheks suureks osaks, millest esimene keskendub teoreetilisele taustale (grammatiliste kategooriate ja uuritavate määrsõnade definitsioonid) ja korpuse tutvustamisele. Teine alapeatükk koosneb korpuse analüüsist. Analüüsi osa jaguneb vastavalt kaheks: prantsuse määrsõna certainement eesti vastete analüüs ja eesti määrsõna kindlasti prantsuskeelsete vastete analüüs. Analüüsi alapeatükid jagunesid samuti kaheks. Esimeses neist on fookuses vasted, mis algtähenduselt väljendavad kindlust ning teises analüüsitakse vasteid, mis algselt on väiksema modaalsusega.
Dans le présent travail, nous étudierons les équivalents des adverbes certainement et kindlasti dans le corpus parallèle estonien-français. Ces adverbes sont dérivés des adjectifs certain (selon TLF : qui ne fait pas de doute) et kindel (selon EKSS : selline, mille paikapidavuses, tõepärasuses pole põhjust kahelda ; mitteebamäärane, selge = ’la validité et la véracité duquel ne fait pas de doute ; pas vague, clair’). Ce sont des adverbes épistémiques, exprimant à l’origine une certitude forte. Nous voulons savoir si le degré de certitude de certainement et kindlasti a diminué ou pas.

Description

Keywords

prantsuse keel, korpused, määrsõnad, tõlkeanalüüs, modaalsus

Citation