Eesti roositud sõrmkindad 19. sajandil

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöö teema on „Eesti roositud sõrmkindad 19. sajandil“. Töö koosneb teoreetilisest uurimusest ning kollektsioonist erinevate paikkondade roositud kinnastest. Teoreetilises pooles antakse ülevaade muuseumikogudes olevate roositud kinnaste välistest tunnustest nagu värvikasutus, mustrite motiivid, mustri paigutus, randmed ja proportsioonid. Samuti võrreldakse erinevate paikkondade (Läänemaa, Pärnumaa, Põhja-Viljandi ja Mulgimaa) kindaid ja nende eripärasid. Töö teine osa moodustab prakstilise töökäigu kirjeldus. Kollektsiooni valmimise järjekorras kirjeldatakse töös ettetulnud küsimusi ja praktilisi lahendusi selle tehnika kasutamisel. Lisades on äratoodud roositud kinnaste põhilisemad levialade kaart ning mustri- ja koeskeemid kollektsiooni kinnastele. Lõputöö võimaldab saada ülevaate Eestis valmistatud roositud sõrmkinnastest ning annab vajalikud praktilised juhised nende kdudmiseks.

Description

Keywords

üliõpilastööd, kindad, silmuskudumine, käsitöö, 19. saj, Tõstamaa, CD-ROMid

Citation