Inimese embrüonaalsete tüvirakkude transfekteerimine siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Inimese embrüonaalsete tüvirakkude (hES rakud, ingl k human embryonic stem cells) potentsiaali rakendamine teaduses ja meditsiinis on osaliselt raskendatud seetõttu, et puudub efektiivne transfektsioonimeetod, mis ei mõjuks rakkude elulemusele ega pluripotentsusele. Käesolevas töös loodi uudne metoodika hES rakkude transfekteerimiseks siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14 (PF14). Meetodi sobivuse ja spetsiifilisuse testimiseks kasutati sihtmärkidena pluripotentsusfaktorit OCT4 ning rakumembraanil paiknevat b-2-mikroglobuliini (B2M). Seejuures näidati, et PF14 vahendusel on võimalik vaigistada OCT4 ekspressioon vähemalt 70% rakkudest ja indutseerida mRNA taseme 10-kordne vähenemine. Lisaks selgus, et siRNA/PF14 kompleksid sobivad ka B2M ekspressiooni vaigistamiseks. Antud meetodi rakendatavust hES rakkudega seotud uuringutes kinnitab töös tuvastatud neuroektodermaalne diferentseerumine OCT4-siRNA transfektsiooni järgselt ning B2M ekspressiooni vähenemine antud diferentseerumise varajastel etappidel.

Description

Keywords

hES rakud, PepFect 14, siRNA, OCT4, B2M

Citation