Skeemiteraapias vanemlikku kogemust retrospektiivselt hindava küsimustiku adapteerimine eesti keelde ja piloteerimine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Skeemiteraapia keskmes on negatiivsed lapsepõlve kogemused ja nendest tingitud mittekohastumuslikud skeemid, mis häirivad indiviidi tavapärast toimimist. J. E. Young töötas välja küsimustiku, mis aitab kaardistada vanemlikest praktikatest tingitud võimalikke skeeme. Aastal 2018 viis teadlaste grupp eesotsas J. P. Louis’ga läbi põhjaliku küsimustiku valiidsuse uuringu ja empiirilistele tõenditele tugineva uuendamise. Käesoleva töö keskmes on uue küsimustiku adapteerimine eesti keelde ja selle piloteerimine tuginedes intervjuudele. Uurimuses osales 11 intervjueeritavat (mitte-kliiniline mugavusvalim) ja kaks skeemiteraapia terapeuti. Küsimustiku 9 väidet 38-st olid selgelt arusaadavad. 21 väidet vajasid kohandamist või keelelisi korrektuure. Sisulist analüüsi ja korrektuure vajasid 8 väidet. Küsimustiku kasutuselevõtuks teraapias on edaspidi otstarbekas testida selle valiidsust koos teiste testidega (PARQ; EEK; LEC) ja kaasata võimalusel kliiniline valim.

Description

Keywords

tajutud vanemlikkus, varased mittekohastumuslikud skeemid, skeemiteraapia, perceived parenting, early maladaptive schemas, schema therapy

Citation