„Trinukleotiidsed lihtsad kordusjärjestused Pseudomonas Fluorescensi genoomis ja võimalused nende kasutamiseks perekond Pseudomonas liikidesubtüpiseerimiseks”

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher