Algoritmiline kirjaoskus Tartu Ülikooli 2. aasta informaatika ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekavade üliõpilaste näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool