B-raku retseptorite repertuaari uurimine kahel meetodil

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

B-rakud ja nende toodetud antikehad on olulised omandatud immuunsüsteemi osad. Antikehad neutraliseerivad patogeene ning aktiveerivad teisi immuunsüsteemi osasid. Iga antikeha, membraanes vormis B-raku retseptor, on ühele kindlale antigeenile spetsiifiline. Spetsiifika kujuneb erinevate tugevalt reguleeritud protsesside tulemusel, mille käigus moodustub organismi kõikidest B-raku retseptoritest repertuaar. Repertuaari uurimine on oluline uurimaks immuunvahendatud haigusi, nende tekkemehhanisme ning potentsiaalseid ravivõimalusi. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli võrrelda kahte erinevat meetodit tervete inimeste B raku retseptorite repertuaari uurimisel. Lisaks uuriti kahe terve inimese B-raku retseptorite repertuaari klonaalsust, mitmekesisust, geenisegmentide kasutust ning CDR3 järjestuste ülekatet

Description

Keywords

B-rakud, B-raku retseptor, repertuaar, antikehad

Citation