Семантическое развитие русских терминов ближайшего родства и их производных

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas arenesid lähisugulussuhteid märkivate vene sõnade sõnamoodustus ja semantika. Taustapildi saavutamiseks oli esiteks analüüsitud selliseid sõnu nagu брат, сестра, brat, siostra (‘vend’, ‘õde’) ja nende tuletisi vene ja poola kirjakeeles. Säärane analüüs lubab võrrelda protsesse, mis toimuvad kodifitseeritud allkeeles kahe suguluskeelte baasil. Töö järgmiseks sammuks oli väljaselgitamine, mis toimub lähisugulussuhteid märkivate vene sõnadega ühe keele piires – nii kodifitseeritud kui ka mittekodifitseeritud allkeeles. Mittekodifitseeritud allkeele all mõistetakse keele murdeid, slängi, argikeelt, totalitaarset keelt, spontaanset kirjalikku kõnet jms. Magistritöös vaadeldi sõnu slängist ja (vähemal määral) totalitaarsest keelest, kuna need on sõnaraamatutes fikseeritud (sõnaraamatute loend vt lk 54).

Description

Keywords

keeleteadus, semantika, keelesugulus

Citation