Eriarstiabi haigestumusstatistika võrdlus Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa andmestikes

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus esitada tervise- ja tervishoiuvaldkonda puudutavaid andmeid mitmetele riigiasutustele. Kohati on tegemist andmete dubleerimisega. Tervise Arengu Instituudi üheks prioriteediks on alternatiivsete andmeallikate otsimine, et vähendada andmete dubleerimist ja seeläbi tervishoiuteenuse osutajate aruande koormust.Magistritöös võrreldi omavahel Haigekassa ravikindlustuse andmekogu ja Tervise Arengu Instituudi poolt kogutavaid riikliku haigestumusstatistika aluseks olevaid haigusjuhtude statistilisi andmeid. Kuna Haigekassa andmekogu ei sisalda haigusjuhtude andmeid, siis koostati haigusjuhud raviarvete alusel. Töö eesmärk oli välja selgitada, kas Haigekassa andmestik sobib andmeallikaks riikliku haigestumusstatistika tegemisel. Analüüsi käigus selgus, et kuigi haigusjuhtude koguarvud mõlemas andmestikus on sarnased, esineb nendes diagnoosigruppide ja tervishoiuteenuse osutajate lõikes siiski suuri erinevusi ning Haigekassa andmestiku põhjal on riikliku haigestumusstatistika tegemiseks tarvis kasutusele võtta täiendavaid meetmeid.
National Institute for Health Development is responsible for publishing state level morbidity statistics in Estonia and it is based on the morbidity information collected individually from healthcare providers. This master thesis is investigating whether it is possible to create national level morbidity statistics based on healthcare service bills data that healthcare providers report anyways.In the thesis, the statistics of specialist care bills in the Health Insurance Fund’s database and statistics of the specialist care cases reported to National Institute for Health Development are compared. Since the Health Insurance Fund's database does not contain data about cases, the corresponding cases were compiled on the basis of medical bills.The analysis revealed that the numbers of cases in both datasets are close, but some unexplained differences within diagnosis groups and health care providers exist. Therefore, additional measures need to be taken before the Health Insurance Fund’s database can be used for national morbidity statistics.

Description

Keywords

Citation