Richard Rorty ja Hans-Georg Gadamer: järjepidevus või katkestus?

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev magistritöö käsitleb kahe filosoofi, Richard Rorty ja Hans-Georg Gadameri vahekorda. Täpsemalt öeldes uuritakse, kuidas on Rorty tõlgendanud Gadameri hermeneutilist filosoofiat ning inkorporeerinud selle enese õpetusse. Peamiseks küsimuseks on: kus esinevad katkestused ning kus saab kõnelda relevantsest järjepidevusest? Mõlema filosoofi mõtlemisest on antud ülevaade ning seejärel neid kriitiliselt võrreldud, et teha kindlaks, kui adekvaatne on olnud Rorty tõlgendus ja kuidas nad üldisemalt teineteisega suhestuvad. Välja on toodud, kuidas mõningatest ühistest arusaamadest hargnevad arvukad ja põhimõttelised erinevused lähtuvalt kummagi mõtleja erinevatest motivatsioonidest. Lisaks on töös püütud leida viise, kuidas, vaatamata nendele pealtnäha suurtele erinevustele kahe mõtleja vahel, Rortyt ja Gadameri siiski lepitada ja kokku tuua annaks. Selleks on pöördutud laiema konteksti poole ning püütud leida filosoofide vahelist järjepidevust esmalt nende praktilisest filosoofiast, eeskätt ühiskondlik-poliitilisest aspektist. Teise variandina vaadeldakse Rortyt ja Gadameri läbi retoorikatraditsiooni, täpsemalt läbi Gadameri poolt rehabiliteeritud retoorikaprisma.

Description

Keywords

filosoofia, hermeneutika, tunnetusteooria, retoorika, tõde, teadmised, traditsioonid, Rorty, Richard, Gadamer, Hans-Georg

Citation