Kiusamiskäitumise ja prosotsiaalsete oskuste seosed sotsiaalse staatuse ja tajutud populaarsusega 5.-6. klassi poistel ja tüdrukutel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, millised seosed on otsese kiusamise, kaudse kiusamise, küberkiusamise, prosotsiaalsete oskuste ning sotsiaalse eelistuse, sotsiaalse mõjukuse ja tajutud populaarsuse vahel ning kas nendes seostes on erinevusi poiste ja tüdrukute puhul. Uurimus viidi läbi 5.-6. klassides, kus kaaslaste nominatsiooni meetodiga koguti andmeid 292 õpilase kohta, neist 134 (46%) olid poisid ja 158 (54%) tüdrukud. Tulemustest selgus, et tüdrukud said poistest enam nominatsioone prosotsiaalsete oskuste ja sotsiaalse eelistuse osas, poisse nimetati enam kui tüdrukuid otsese kiusamise puhul. Samuti leiti, et prosotsiaalsed oskused olid positiivselt seotud sotsiaalse eelistusega ning kõik kiusamise liigid olid positiivselt seotud tajutud populaarsusega nii poiste kui tüdrukute puhul.

Description

Keywords

Citation