Haiguse narratiiv Valev Uibopuu romaanis „Janu”

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks on haiguse narratiivi analüüsimine Valev Uibopuu psühholoogilises romaanis „Janu“. Haiguse narratiiv on subjektiivne haiguse lugu, eraldiseisev ja piiritletud kirjandusžanr, mille eesmärgiks on põdemiskogemuse kajastamine enese või laiema üldsuse tarbeks (Jurecic 2014: 1–2). Haiguse narratiivi kui tekstižanri määratlemisele ja kirjeldamisele on pühendatud töö esimene sisuline peatükk. Teoreetilisele käsitlusele on toeks Stella Bolaki (2016) ja Ann Jurecici (2014) uurimused haiguse narratiivist.

Description

Keywords

Uibopuu, Valev, haigused, narratiiv

Citation