Proteiinkinaasi Mps1 kinetohoori ja käävi polaarkeha substraatvalkude äratundmise mehhanismid

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Saccharomyces cerevisiae proteiinkinaas Mps1 on vajalik käävi polaarkeha duplikatsiooniks ja käävi kontrollpunkti aktivatsiooniks. Mutatsioonid Mps1 kinaasis põhjustavad monopolaarse käävi tekkimist ja on sageli rakule letaalsed, kuna viivad aneuploidia tekkeni. Praeguseks ei ole teada, kuidas Mps1 oma substraate teiste valkude seast ära tunneb ja nendega interakteerub. Käesolevas töös vaadeldi Mps1 interaktsioone substraatvalkudega Cdc31, Ndc80, Spc29 ja Spc42 ning leiti, et Mps1 mittekatalüütiline N-terminaalne ala on vajalik vastavate valkudega seondumiseks. Ndc80 valgu seondumises osaleb pikem regioon, mis asub Mps1 positsioonides 1–300. Seevastu käävi polaarkeha valkude Spc29, Spc42 ja Cdc31 interaktsioon kinaasiga sõltub Mps1 aminohappejääkidest positsioonides 151–200. Lisaks näidati, et Mps1 valgu tase ja fosforüleeritus tõuseb rakutsükli edenedes ning kirjeldati Ndc801–257 fosforüleerimise kineetikat.

Description

Keywords

rakutsükke, proteiinkinaas Mps1, käävi kontrollpunkt, käävi polaarkeha

Citation